The inclusive, sustainable and connected society

Welcome to Hack for Södertälje 2022 - a 24h online hackathon - for a more inclusive, sustainable and connected society! Together with you and everyone else involved we will make this hackathon an important part of our work towards a better and more sustainable society.

The overall theme for the hackathon is “The Inclusive, Sustainable and Connected society”. To become a more inclusive, sustainable and connected society, we firmly believe in using IoT, AI and open- & real-time data as well as other technical solutions.
We are hoping the hackathon will act as a catalyst to enhance the progress and efforts that we have already initiated in these areas, and we also hope to get input and ideas for new solutions.

Hack for Södertälje is organized by Södertälje Science Park and Södertälje municipality as a part of Science week 2022.

How does it work?

The short version is that you sign up, find your teammates in our hackathon platform (or get matches by us), and start hacking. The hackathon takes place online and you can join from anywhere. From 15.00 hrs on feb 5th you have 24 hours of group discussions, ideation, prototype development and creating a presentation in front of you.
Read more about how it works in the FAQ


Contributing to United Nations’ Global goals

A natural part of working towards a more sustainable society is to connect the work we do to the UN's Global goals. We all need to contribute to solving the Global goals and this is one of the things Södertälje municipality does. In a hackathon context, this means that each challenge is related to two or more global goals and the jury will take how your solution contributes into account when choosing the winner
Read more about the Global goals on globalgoals.org

_______________________________________________________


Välkommen till Hack for Södertälje 2022 - ett 24h online hackathon - för ett mer inkluderande, hållbart och uppkopplat samhälle! Tillsammans med dig och alla andra inblandade kommer vi att göra detta hackathon till en viktig del av vårt arbete mot ett bättre och mer hållbart samhälle.

Det övergripande temat för hackathonet är "Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället". För att bli ett mer inkluderande, hållbart och uppkopplat samhälle tror vi på att använda IoT, AI och öppen data och realtidsdata samt andra tekniska lösningar. Vi hoppas att hackathonet kommer att fungera som en katalysator för att ytterligare förbättra de aktiviteter som vi redan har initierat inom dessa områden, och vi hoppas också få input och idéer till nya lösningar.

Hack for Södertälje arrangeras av Södertälje Science Park och Södertälje kommun som en del av Vetenskapsveckan 2022.

Hur funkar det?

Den korta versionen är att du registrerar dig, hittar dina teamkompisar i vår hackathon-plattform (eller matchas av oss) och börjar hacka. Hackathonet äger rum online och du kan delta varsomhelst ifrån. Från kl 15.00 den 5 februari har du 24 timmar av  gruppdiskussioner, idéer, prototyputveckling och att skapa en presentation framför dig.
Läs mer om hur det fungerar i FAQ:n


Bidra till FN:s globala mål

En naturlig del av arbetet mot ett mer hållbart samhälle är att koppla det arbete vi gör till FN:s globala mål. Vi behöver alla bidra till att lösa de Globala målen och det är en av de saker Södertälje kommun gör. I ett hackathon-sammanhang innebär det att varje utmaning är relaterad till två eller flera globala mål och juryn kommer att ta hänsyn till hur din lösning bidrar när man utser vinnaren
Läs mer om de globala målen på globalgoals.org
Jury

Ann Molin
Founder & Secretary General, Hack for Earth Foundation

Read more

Anders Rosberg
CIO at Södertälje municipality and Telge group

Read more

Caroline Andersson
Founder and CEO of Governo AB

Read more

Carolina Emanuelson
Partner Manager, Hack for Earth Foundation

Read more

Eric Hjelmestam
CEO at MetaSolutions AB

Read more

Karin Björkryd
Head of health and social services at Södertälje municipality

Read more

Robert Kingfors
CEO at Södertälje Science Park

Read more

Aljoša Lagumdzija
CEO/City manager at Södertälje City

Read more