Resources

Information to help your hacking to its best. 

EXISTING SOLUTIONS IN SÖDERTÄLJE MUNICIPALITY

Digital Södertälje
How does Södertälje municipality work with digitalization and digital development and how can your solutions be a part of that?
Read about Digitala Södertälje on digitala.sodertalje.se
Read about Södertälje municipality's work with IoT 
Read about Södertälje municipality's IoT set up

Hackathon theme - The inclusive, sustainable and connected society 
The theme for this hackathon originates from a project we at Södertälje municipality are running together with RISE (Research Institute of Sweden), Umeå University and Telge Återvinning. The project is financed by the strategic innovation program IoT Sverige which is funded by Vinnova, The Swedish energy agency and Formas. The funding is granted in the call “IoT for innovative societal benefits and a better life for all in an interconnected world”.

The theme - and name - of the project is the same as the theme for this hackathon - “The inclusive, sustainable and connected society”. The objective of the project is to develop IoT concepts to support Södertälje municipality in using machine generated data as a strategic resource for both internal efficiency and as a basis for democratization. Also, the purpose of the project is to develop data driven working methods for higher resource and cost efficiency in the work we do with resource and waste management, which is part of reaching our sustainability goals by 2030.
Read more about the project on digitala.sodertalje.seSÖDERTÄLJE MUNICIPALITY'S OPEN DATA

Open data is data that anyone can access, use and share. Governments, businesses and individuals can use open data to bring about social, economic and environmental benefits. 

Södertälje municipality have a number of open data sets, and more coming up.
Go to Södertälje municipality's open data


INSPIRATION

Open data

Open Data Portal Sweden

Open Data Portal ​EU​
Open Data Portal Singapore
Open Data Portal Stockholm

Öppna trafikdata

Trafiklab är en community för öppen trafikdata för kollektivtrafiken i Sverige.
Scanias utvecklarportal

Scanias utvecklarportal finns fordonsrelaterad testdata, bland annat för genomsnittlig hastighet, förarförmåga och liknande.
Konsumentverket

Skatteverket

Västra Götalandsregionen

Googles datasetsearch

_______________________________________________

Information som hjälper dig att hacka på bästa sätt.

BEFINTLIGA LÖSNINGAR I SÖDERTÄLJE KOMMUN


Digital Södertälje

Hur arbetar Södertälje kommun med digitalisering och digital utveckling och hur kan dina lösningar vara en del av det?
Läs om Digitala Södertälje på digitala.sodertalje.se

Läs om Södertälje kommuns arbete med IoT
 
Läs om Södertälje kommuns IoT-upplägg

Tema för hackathonet - Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället

Temat för detta hackathon har sitt ursprung i ett projekt vi på Södertälje kommun driver tillsammans med RISE (Sveriges forskningsinstitut), Umeå universitet och Telge Återvinning. Projektet finansieras av det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Finansieringen beviljas i utlysningen "IoT för innovativa samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld".

Temat - och namnet - på projektet är detsamma som temat för detta hackathon - "Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället". Målet med projektet är att utveckla IoT-koncept för att stödja Södertälje kommun i att använda maskingenererad data som en strategisk resurs för både intern effektivitet och som underlag för demokratisering. Syftet med projektet är också att utveckla datadrivna arbetssätt för högre resurs- och kostnadseffektivitet i arbetet vi gör med resurs- och avfallshantering, vilket är en del av att nå våra hållbarhetsmål till 2030.
Läs mer om projektet på digitala.sodertalje.seSÖDERTÄLJE KOMMUNS ÖPPNA DATA

Öppna data är data som alla kan komma åt, använda och dela. Offentliga organisation, företag och privatpersoner kan använda öppna data för att åstadkomma social, ekonomisk och miljömässig utveckling.

Södertälje kommun har ett antal öppna datamängder, och fler är på gång.
Gå till Södertälje kommuns öppna data


INSPIRATION


Open data

Open Data Portal Sweden

Open Data Portal ​EU​
Open Data Portal Singapore

Open Data Portal Stockholm Stad
Öppna trafikdata hos Trafiklab
Trafiklab är en community för öppen trafikdata för kollektivtrafiken i Sverige.
Scanias utvecklarportal

Scanias utvecklarportal finns fordonsrelaterad testdata, bland annat för genomsnittlig hastighet, förarförmåga och liknande.
Konsumentverket
Skatteverket

Västra Götalandsregionen

Googles datasetsearch